Kimiz

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BİRLİĞİ

Kısa adı USTEK olan Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği, 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nun 2016/8952 sayılı kararı ile Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile kuruldu. 

 

 Birliğin amacı: Kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak koşulu ile teknolojik, ekonomik ve kültürel konularda uluslararası düzeyde dünya ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek, karşılıklı olarak yeniliklerden yararlanmak ve başta Türkiye olmak üzere dost ülkelerin kalkınmasına katkı sağlamaktır. 

Birlik, amacı doğrultusunda görsel, basılı ve süreli yayınlar yapar, tanıtır, yönetir. İlgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alındıktan sonra üniversite, okul, hastane, kreş gibi eğitim ve öğretim kurumları açar. Bilim ve teknoloji konusunda deneyimli akademisyen üyelerle topluma faydalı projeler hazırlar ve faaliyete geçirir, ekonomi dalında iç ve dış ticaret ve mali finans gibi sanayinin temel alanlarında yer alır, teşvik eder ve ihracat yapan şirketlere destek verir. Teknolojik, ekonomik ve kültürel konularda dünya ülkeleriyle işbirliği yapmak için gerekli projelerle birlikte çalışmalar yapar.

USTEK, bilgi çağında, bilgiden hareketle ülkemizin kültürünün yerel değerlerini, bulunduğumuz coğrafyanın kültürünün manevî değerlerini ve insanlık kültürünün evrensel değerlerini beraberce önemseyen bir yaklaşımla teknoloji, ekonomi, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda etkinlikler düzenlemek ve projeler uygulamaya koymayı amaçlar. 

İmza atacağı etkinliklerle başta ülkemiz olmak üzere bulunduğumuz coğrafyanın entelektüel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse amacımız “Yolda Olma” iradesini sürdürmek ve “Gök Kubbede Hoş Bir Seda Bırakma” çabası içinde olmaktır