OLAĞAN GENEL KURUL

 

 

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

Yönetim Kurulumuzun  30 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/11 sayılı kararına dayanarak  Birliğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı  17 Eylül 2019  Salı günü Saat : 18:00’da  Birlik Merkez adresinin  – 1. katında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  27 Eylül 2019   tarihinde  aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

 

Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.

 

                                                                                         Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği

                                                                                                                                                                                                          Yönetim Kurulu  

 

         Toplantı Tarihi : 17 Eylül 2019 Salı

         Toplantı Saat : 18:00 Olağan Genel Kurul

         Toplantı Yeri :Kızılırmak Mahallesi 53. Cadde 1450 Sokak Ulusoy Plaza Kat: 6 No: 9/22  (-1.Kat)  

         Çukurambar/Çankaya/Ankara

                                                                                                    

  • GÜNDEM:

1- Açılış, yoklama

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

3- Kongre Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi,

4- Birlik Tüzüğünün 36. Maddesine göre yıllık aidatlarının belirlenmesine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5- 2019 Yılı Yönetim Kurulu  Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

6-2017,2018 ve 2019 yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

7-2017,2018 ve 2019 yılı Mali Raporların Okunması ve Müzakeresi,

8-Tahmini Bütçesinin Görüşülerek Onaylanması,

9-Dilek ve temenniler,

10-Kapanış,

 

Not:  Olağan Genel Kurul Üyelerinin  toplantıya katılabilmeleri için kesin üye listesinde yer almaları ve toplantı öncesi geçerli kimlik belgelerini (Nüfus Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) ibraz etmeleri gereklidir.