OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

 

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BİRLİĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

Yönetim Kurulumuzun  22 Mart 2019 tarihli ve 2019/05 sayılı kararına dayanarak  Birliğimizin Olağanüstü  Genel Kurul toplantısı 17/Mayıs/2019 Cuma günü Saat : 18:00’da  Birlik Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  28/Mayıs/2019   tarihinde Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.

 

                                                                                         Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve  Kültürel İlişkiler Birliği

Yönetim Kurulu  

 

         Toplantı Tarihi : 17 Mayıs 2019 Cuma

         Toplantı Saat : 18:00 Olağanüstü Genel Kurul

         Toplantı Yeri :Kızılırmak Mahallesi 53. Cadde 1450 Sokak Ulusoy Plaza Kat: 6 No: 9/22 Çukurambar/Çankaya/Ankara

                                                                                                    

  • GÜNDEM:

1- Açılış, yoklama

2- Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması

3- Kongre Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi,

4- Birlik Tüzüğünün 14. Maddesine göre Üyelikten çıkma işlemlerinin görüşülmesine,

5- Birlik Tüzüğünün 16.Maddesine göre üyelikten çıkarılma işlemlerinin görüşülmesine,

6- Birlik Tüzüğünün 36. Maddesine göre yıllık aidatlarının belirlenmesine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

8-Mali Rapor Okunması ve Müzakeresi,

9-Denetim Kurulu Raporu Okunması ve Müzakeresi,

10-Tahmini Bütçesinin Görüşülerek Onaylanması,

11- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Temsil Edecek Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi,

12-Dilek ve temenniler,

13-Kapanış,

Not:  Olağanüstü Genel Kurul Üyelerinini toplantıya katılabilmeleri için kesin üye listesinde yer almaları ve toplantı öncesi geçerli kimlik belgelerini (Nüfus Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) ibraz etmeleri gereklidir.