JA Company

Responsive joomla template for company

 

 

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

Yönetim Kurulumuzun  30 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/11 sayılı kararına dayanarak  Birliğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı  17 Eylül 2019  Salı günü Saat : 18:00’da  Birlik Merkez adresinin  – 1. katında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  27 Eylül 2019   tarihinde  aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

 

Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.

 

                                                                                         Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği

                                                                                                                                                                                                          Yönetim Kurulu  

 

         Toplantı Tarihi : 17 Eylül 2019 Salı

         Toplantı Saat : 18:00 Olağan Genel Kurul

         Toplantı Yeri :Kızılırmak Mahallesi 53. Cadde 1450 Sokak Ulusoy Plaza Kat: 6 No: 9/22  (-1.Kat)  

         Çukurambar/Çankaya/Ankara

                                                                                                    

  • GÜNDEM:

1- Açılış, yoklama

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

3- Kongre Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi,

4- Birlik Tüzüğünün 36. Maddesine göre yıllık aidatlarının belirlenmesine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5- 2019 Yılı Yönetim Kurulu  Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

6-2017,2018 ve 2019 yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

7-2017,2018 ve 2019 yılı Mali Raporların Okunması ve Müzakeresi,

8-Tahmini Bütçesinin Görüşülerek Onaylanması,

9-Dilek ve temenniler,

10-Kapanış,

 

Not:  Olağan Genel Kurul Üyelerinin  toplantıya katılabilmeleri için kesin üye listesinde yer almaları ve toplantı öncesi geçerli kimlik belgelerini (Nüfus Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) ibraz etmeleri gereklidir.

 

 

 

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BİRLİĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

Yönetim Kurulumuzun  22 Mart 2019 tarihli ve 2019/05 sayılı kararına dayanarak  Birliğimizin Olağanüstü  Genel Kurul toplantısı 17/Mayıs/2019 Cuma günü Saat : 18:00’da  Birlik Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  28/Mayıs/2019   tarihinde Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.

 

                                                                                         Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve  Kültürel İlişkiler Birliği

Yönetim Kurulu  

 

         Toplantı Tarihi : 17 Mayıs 2019 Cuma

         Toplantı Saat : 18:00 Olağanüstü Genel Kurul

         Toplantı Yeri :Kızılırmak Mahallesi 53. Cadde 1450 Sokak Ulusoy Plaza Kat: 6 No: 9/22 Çukurambar/Çankaya/Ankara

                                                                                                    

  • GÜNDEM:

1- Açılış, yoklama

2- Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması

3- Kongre Başkanlık ve Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi,

4- Birlik Tüzüğünün 14. Maddesine göre Üyelikten çıkma işlemlerinin görüşülmesine,

5- Birlik Tüzüğünün 16.Maddesine göre üyelikten çıkarılma işlemlerinin görüşülmesine,

6- Birlik Tüzüğünün 36. Maddesine göre yıllık aidatlarının belirlenmesine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

8-Mali Rapor Okunması ve Müzakeresi,

9-Denetim Kurulu Raporu Okunması ve Müzakeresi,

10-Tahmini Bütçesinin Görüşülerek Onaylanması,

11- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Temsil Edecek Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi,

12-Dilek ve temenniler,

13-Kapanış,

Not:  Olağanüstü Genel Kurul Üyelerinini toplantıya katılabilmeleri için kesin üye listesinde yer almaları ve toplantı öncesi geçerli kimlik belgelerini (Nüfus Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.) ibraz etmeleri gereklidir.

 

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BİRLİĞİ

Kısa adı USTEK olan Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği, 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nun 2016/8952 sayılı kararı ile Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile kuruldu. 

 

 Birliğin amacı: Kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak koşulu ile teknolojik, ekonomik ve kültürel konularda uluslararası düzeyde dünya ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek, karşılıklı olarak yeniliklerden yararlanmak ve başta Türkiye olmak üzere dost ülkelerin kalkınmasına katkı sağlamaktır. 

Birlik, amacı doğrultusunda görsel, basılı ve süreli yayınlar yapar, tanıtır, yönetir. İlgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alındıktan sonra üniversite, okul, hastane, kreş gibi eğitim ve öğretim kurumları açar. Bilim ve teknoloji konusunda deneyimli akademisyen üyelerle topluma faydalı projeler hazırlar ve faaliyete geçirir, ekonomi dalında iç ve dış ticaret ve mali finans gibi sanayinin temel alanlarında yer alır, teşvik eder ve ihracat yapan şirketlere destek verir. Teknolojik, ekonomik ve kültürel konularda dünya ülkeleriyle işbirliği yapmak için gerekli projelerle birlikte çalışmalar yapar.

USTEK, bilgi çağında, bilgiden hareketle ülkemizin kültürünün yerel değerlerini, bulunduğumuz coğrafyanın kültürünün manevî değerlerini ve insanlık kültürünün evrensel değerlerini beraberce önemseyen bir yaklaşımla teknoloji, ekonomi, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda etkinlikler düzenlemek ve projeler uygulamaya koymayı amaçlar. 

İmza atacağı etkinliklerle başta ülkemiz olmak üzere bulunduğumuz coğrafyanın entelektüel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse amacımız “Yolda Olma” iradesini sürdürmek ve “Gök Kubbede Hoş Bir Seda Bırakma” çabası içinde olmaktır

ÜYE AİDAT BORÇLARI HAKKINDA DUYURU   

Tüzüğümüz gereği bu duyuru Resmi Tebligat yerine geçmektedir.

Sn. Üyelerimiz,

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği,

Sizin ödediğiniz aylık aidatlar ve bağışlar ile faaliyetlerini yürütmektedir. Hiçbir kurum ve kuruluşdan yardım alınmamaktadır. Sizlere kaliteli ve beklentilerinize cevap verebilecek hizmet için aidat yükümlülüklerinizin zamanında yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Birliğimizin 3335  Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekkürlerin Kurulması Kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birlikler gönüllü üyelik esasına dayalı sivil toplum kuruluşlarıdır. Kimse üye olmaya ya da üye kalmaya zorlanamaz. Birliklerin Yöneticilerine ve üyelerine getirmiş olduğu yasal yükümlülükleri bulunmaktadır.

Buna göre;

Yönetim Kurulunun Görevleri ve Üyelerimizin görevleri tüzüğümüzde resmi olarak ifade edilmektedir.

Birlik aidatının ödenmemesi durumunda yasal sürecin işletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Yönetim Kurulumuz ödenmeyen ve zamanında tahsil edilmeyen üye aidat borçları konusunda hukuki mevzuat gereği Genel Kurulda ve Mali denetimlerde hesap vermek durumundadır.

Bizi yasal zorunluluklar nedeni ile anlayışla karşılayacağınızı ümit eder, aidat borçlarınızı zamanında Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği  Genel Merkezi Resmi hesaplarına yatırılmasını rica ederiz.

Aidat borcunuzu ödediğinizde, ödemiş olduğunuz havale dekontunun bir suretini Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği  Genel Merkezi Kızılırmak Mahallesi 53 Cadde 1450 Sokak Ulusoy Plaza Kat : 6 No: 9/22 Çukurambar/Çankaya/Ankara adresine gönderiniz.

Eğer aidat borcunuzun olmadığını ya da kayıtlarımızda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız, lütfen Genel Merkezimizin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresine aidat ödeme bilgilerinize dair mail atarsanız, size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtirseniz kayıtlarımız tekrar kontrol edilip, sizlere bilgi verilecektir.

Bu mektubu sorumluluğumuz alanında hazırladığımızı hatırlatır, bizleri anlayışla karşılamanızı temenni eder, Yeni yılınızın yakınlarınız ve sevdikleriniz ile birlikte Sağlık, Mutluluk, Başarılar içerisinde geçmesini dileriz.   

Ödeme Yapılacak Olan Hesap Numarası

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği

Ziraat Bankası Hesap No: 81045773-5004 1568-Hazine/Ankara Şubesi Vadesiz Hesap/TRY-Türk Lirası

TR92 0001 0015 6881 0457 7350 04

 

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği

Genel Başkanı Şükrü ÖZEK